HotLine:
095-617-4295
094-789-9879หน้าหลักเกี่ยวกับเรา
อัตราค่าบริการ
การขอใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
Fleet
ติดตั้ง GAS รถยนต์
บริการด้านประกันภัย
ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย
- ข้อแนะนำการซื้อกรมธรรม์
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อมูลควรเตรียมไว้แจ้งเหตุ
- การซ่อมรถประกัน
- กฎหมายที่ควรรู้
  - การเลือกบริษัทประกันภัย
  - การซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง
FAQ
Link เพื่อนๆ ของเรา
ติดต่อ WE Carrent

 

บริการรถเช่าราคาประหยัด ( ราคาเริ่มต้นที่ 499.- บาท / วัน )

 

:: แนะนำข้อกฎหมายที่ควรทราบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  1. ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายผิด หรือตกลงรับผิดในทางอาญา บริษัทประกันฯ จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะในทางแพ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น
  2. หากท่านจะถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจ และท่านได้ซื้อความคุ้มครองการประกันตัวโปรดแจ้งบริษัทประกันฯ เพื่อบริษัทประกันฯ จะนำหลักทรัพย์มาขอประกันตัวโดยเร็วที่สุด
  3. พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิควบคุมตัวท่านเอาไว้ หากไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตาย (บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ต้องได้รับบาดเจ็บทุกขเวทนาเกินกว่า 20 วัน)
  4. หากเกิดเหตุแล้วท่านหลบหนี ตามกฎหมายจะสันนิษฐานว่าท่านเป็นฝ่ายผิด

:: ถูกชนแล้วหนี

กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีไม่ใช่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น

:: รถถูกพนักงานสอบสวนยึด

พนักงานสอบสวนมีอำนาจยึดรถที่เกิดอุบัติเหตุไว้เพื่อการสอบสวนหรือตรวจสภาพตามวิธีการดำเนินการทางคดีอาญา หากรถของท่านถูกยึด ควรให้ร้อยเวรเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบสิ่งของมีค่าภายในรถและลงบันทึกในประจำวันด้วย

:: รถหาย

  1. รีบแจ้งสถานีตำรวจท้องที่และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปร.) ทันที รายละเอียดที่จำเป็นต้องมีขณะแจ้งคือ ทะเบียนรถ สี หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง สถานที่ และวันเวลาที่หาย
  2. รีบจัดส่งเอกสารจำเป็นที่บริษัทประกันฯ เรียกจากท่านให้เรียบร้อย และบริษัทประกันฯ จะจ่ายสินไหมให้ท่านภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทประกันฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน
  3. หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่าน โปรดแจ้งบริษัทประกันฯ ทันที