HotLine:
095-617-4295
094-789-9879หน้าหลักเกี่ยวกับเรา
อัตราค่าบริการ
การขอใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
Fleet
ติดตั้ง GAS รถยนต์
บริการด้านประกันภัย
ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย
- ข้อแนะนำการซื้อกรมธรรม์
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อมูลควรเตรียมไว้แจ้งเหตุ
- การซ่อมรถประกัน
- กฎหมายที่ควรรู้
  - การเลือกบริษัทประกันภัย
  - การซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง
FAQ
Link เพื่อนๆ ของเรา
ติดต่อ WE Carrent

 

บริการรถเช่าราคาประหยัด ( ราคาเริ่มต้นที่ 499.- บาท / วัน )

 

:: หลักเกณฑ์การพิจารณาการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง
( แหล่งข้อมูลจาก www.doi.go.th)

  • พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่
  • พิจารณาเบี้ยประกันภัยว่าเป็นเท่าไร ไม่ใช่ไปดูว่าเบี้ยประกันภัยถูกหรือแพง หรือได้ส่วนลดเท่าไรก่อน โดยไม่สนใจอย่างจริงจังเลยว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งของการซื้อประกันภัย และเป็นการซื้อประกันภัยที่นำไปสู่ข้อโต้แย้งเมื่อมีเคลมเกิดขึ้น
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ จึงควรตรวจสอบข้อความต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำความเข้าใจความหมายของถ้อยคำในกรมธรรม์ให้ดี
  • ควรนำกรมธรรม์ของหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกัน เพื่อจะได้ทราบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน
  • นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องตระหนักไว้เสมอก็คือ การมีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ดีนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง และการเรียงร้องค่าเสียหายเมื่อมีเคลมเกิดขึ้นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการประเมินความเสียหายและ และการเจรจาต่อรองค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ทำหน้าที่แทน