HotLine:
095-617-4295
094-789-9879หน้าหลักเกี่ยวกับเรา
อัตราค่าบริการ
การขอใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
Fleet
ติดตั้ง GAS รถยนต์
บริการด้านประกันภัย
ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย
- ข้อแนะนำการซื้อกรมธรรม์
- ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ข้อมูลควรเตรียมไว้แจ้งเหตุ
- การซ่อมรถประกัน
- กฎหมายที่ควรรู้
  - การเลือกบริษัทประกันภัย
  - การซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง
FAQ
Link เพื่อนๆ ของเรา
ติดต่อ WE Carrent

 

บริการรถเช่าราคาประหยัด ( ราคาเริ่มต้นที่ 499.- บาท / วัน )

 

:: การพิจารณาเลือกบริษัทที่รับประกันภัย
(แหล่งข้อมูลจาก Thailand Insurance ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 43)

ข้อมูลที่ประชาชนควรคำนึงถึงเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

  • บริษัทประกันภัยที่มีผู้เอาประกันเลือกใช้บริการมากที่สุด
  • บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด
  • บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
  • บริษัทประกันภัยที่ให้บริการรวดเร็ว
  • บริษัทประกันภัยมีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย
  • บริษัทประกันภัยที่มีระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากที่สุด
  • บริษัทประกันภัยที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของนายหน้า
  • บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

**หลายท่านให้ความเห็นว่า หลักๆ ต้องเป็นบริษัทที่ดี บริการดี และไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายสินไหม